Loading please wait

Category: Breeding

Dahil sa maraming imported na mga lahi ng baboy sa panahon ngayon sa ating bansa, ang pag pili ng magandang lahi ay medyo mahirap. Kaya gumawa kami ng guide para matulungan kayo sa inyong pagpili ng pagpapalahi.