Loading please wait
Breeding

Pag-aalaga at Pamamahala ng Breeding Boar Part 2

Upang masuri ang kalusugan ng boar, dapat ito ay 7 ½ na buwang gulang. Ang evaluation o pagsusuri ay dapat makumpleto bago ang “breeding period” para ang mga boar na may problema ay matanggal sa grupo. Ang criteria ng pagsusuri ay ang mga sumusunod:

Mating Behavior

 • Maaaring suriin ito sa pamamagitan ng pagdadala ng “gilt” na nag-iinit sa kulungan ng mga boar at makita ang mga sumusunod:
  • Libido – Pansinin ang “aggressiveness” ng boar at ang kanyang kagustuhang mag-mate. Ang mga boar ay kinakailangang tulungan kahit isang beses sa simula.
  • Mounting – Ang mga boar ay dapat may kakayahang mag-mount sa tamang paraan. May mga boar na interesado ngunit mayroong panlalambot, arthritis, o kaya injury na makakahadlang sa tagumpay. Ang mga boar na nag-mount sa harapan ng gilt ay dapat malumanay na iurong sa tamang posisyon
  • Mating – Pansinin ang kakayahan ng boar na patigasin ang kanyang ari at pagpasok sa ari ng gilt. Suriin kung normal ang sukat ng kanyang ari at ang kalagayan nito. Ang mga sumusunod ay maaaring abnormality ng ari ng mga boar: (1) tied penis, (2) limp penis (malambot), (3) infantile penis (hindi lumaki), (4) coiling ng ari sa diverticulum, o yung butas kung saan nagtatago ang kanyang ari. Ang mga kondisyon na ito ay naipapasa mula sa magulang, kaya dapat alisin ang mga boar na may ganitong problema upang hindi maipasa sa mga anak.

Semen (Semilya)

 • May mga boar na hindi kayang mag-produce ng tamod. Kaya kinakailangang suriin ang tamod ng mga maliliit pa na boar. Ang pinakasimpleng paraang upang masuri ito ay pag nag-mount ang boar sa gilt na nag-iinit. Gumamit ng rubber gloves para hawakan ang dulo ng ari ng boar at gumamit ng malinis na baso upang saluhin ang tamod nito. Ang baso ay dapat may “cheesecloth” o tela sa ibabaw upang maihiwala ang “gel” mula sa tamod. Umaabot ng isang tasa o 200-250mL ang dami ng tamod ng mga boar.
  • Ang tamod ng boar na maraming sperm ay magmumukhang gatas.
  • Ang tamod ng boar na matubig o madugo ay dapat maisuri ng eksperto o Reproduction Specialist.
  • 70 hanggang 80% ng sperm ay dapat aktibo matapos ang koleksyon.
  • Ang mga boar na maliit ang pursyento ng sperm ay dapat madalas na masuri sa loob ng isang linggo. Kung walang pagbabago, dapat tanggalin ang boar na ito.
  • Ang unang ejaculation o paglabas ng tamod ng boar ay hindi dapat gamitin sa pagsusuri dahil ito ay hindi precise.

Test Mating

 • Upang masigurado na maayos ang pagsusuri ng mga boar, 2 o 3 gilts ay dapat i-breed at matignan kung babalik sa “estrus” o fertility stage ito. Ang mga baboy na kakalipat lang sa bagong babuyan o lokasyon ay maaaring na-expose sa mga microorganism na maaaring nakapaghinto ng fertility nito, ngunit ito ay hindi tatagal. Ang ibang mga bagay na makapagpapahinto sa fertility ng baboy ay: (1) init o temperatura, (2) stress mula sa transportasyon, at (3) sakit o injury.

Maaaring makita ang part 1 ng pag-aalaga ng breeding boar dito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *