Loading please wait
BreedingHealth and Safety

Minimum Breeding Age ng Boars at Gilts

breeding
  • Upang masukat ng mga seed stock producer ang performance ng katanggap-tanggap na resulta, ang pagbebenta ng mga boar at gilt ay hindi babata sa 5.5 na buwang gulang. 
  • Ang kakayahan ng mga ito na magparami ay dumedepende sa edad.
  • Ang minimum age ng matagumpay na pagpaparami sa mga boar ay 7.5 na buwang gulang.
  • Ang mga gilt ay dapat nasa pangalawa o ikatlong pag-init o fertility upang mapakinabangan ang inaasahang pagdami ng itlog nito o ovulation rate na nangyayari matapos ang pagdadalaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *