Loading please wait
Products

ATOVI Powder “THE WONDER POWDER”

atovi

Ang Atovi ay isang imbesyon at gawang pinoy na naka-base sa sistemang “nanotechnology”.

Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito ay makukuha at magagamit lahat ang mga nutrisyon at medikasyon na ibinibigay sa mga hayop sa pamamagitan ng pagpapalakas ng enerhiya sa selyula(cells) sa katawan ng mga alagang hayop para maging episyente(efficient) ang buong katawan ng hayop.

Kung episyente(efficient) ang mga cells, otomatikong sila ay makapagpaparami (regenerate) at kasunod ang pagtaas ng resistensya or “immune system at “antibodies” o sariling panlaban sa sakit.

Sa Atovi, ang sustansya na nasa pakain (feeds) at abono (fertilizer), at ang mga gamot (vaccine/bakuna) ay siguradong makukuha at mapapakinabangan.

Ang patunay dito ay unti-unting pagkawala ng baho ng dumi, na nangangahulugan na ang good protein sa feeds ng hayop ay napakinabangan. Resulta, mababawasan na rin ang dami ng kakaining feeds ng mga hayop dahil sa natutugunan na ang kanilang nutrisyon.

Hindi tulad ng dati na malakas silang kumain dahil hindi nila nakukuha ang sustansya na dapat mapakinabangan mula sa feeds.

Ang kagandahan pa nito ay magagawa ng teknolohiya ng Atovi na ilabas sa katawan ng hayop ang mga latak o bakas ng antibiotic kaya organiko na ang karne at magiging ligtas nang kainin, at hindi na magdudulot ng sakit sa lahat ng tao anuman ang edad.

Ang Atovi ay maaring gamitin sa lahat ng hayop, pananim at isda o iba pang inaalagaan sa tubig.

Narito ang feedback ng isang customer tungkol sa pag gamit ng ATOVI sa kanyang mga alagang baboy:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *