Loading please wait
Breeding

Pag-aalaga at Pamamahala ng Breeding Boar Part 1

  • Dapat bigyan ng prayoridad ang pamamahal ng mga hayop na kapapakilala lang sa breeding herd para makamit ang epektibong pagpaparami. Ang magandang sistema ng reproductive at nutrisyonal management ay maaaring makapagbibigay ng mas malaking kita sa pamamagitan ng dami ng baboy na makakapagpanganak ng buhay na biik na na-wean (naihiwalay sa ina).
  • Kapag natapos na ang pagsusuri, ang mga boar ay dapat pakainin sa angkop na enerhiya na makapagpipigil ng “excessive fat deposition” o hindi kinakailangang taba. Itong kasanayan na ito ay makapagsisigurado na ang mga boar ay magiging “physically fit” at “sexually active”. Ang mga nutrients bukod si kinakailangang enerhiya ay dapat makamtan ang minimum daily recommended allowance.
  • Ang mga boar na nasuri isa-isa o sa mga maliliit na grupo ay dapat mapamahala matapos ang pagsusuri upang tumigas ang pangangatawan nito at tumaas ang kanilang libido. Kung maari, dapat gawin ito bago ibenta sa bagong may-ari. Kasama nito ang a) paglipat sa bagong lokasyon, at b) magbigay ng “fence-line contact” sa mga inahin. Ito ay maaaring maging importante lalo na kapag kinakailangang paghaluin ang mga boar sa mga inahin.
  • Ang mga boar na hindi nakakulong ay hindi masyadong kinakailangang masuri dahil mas matigas ang pangangatawan ng mga ito ‘di tulad ng mga nakakulong na boar pero maaaring makabenepisyo ang mga nakalistang proseso na nabanggit.

Pag-aalaga at pamamahala ng breeding boar part 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *