Loading please wait

Category: Native Breeds

Ang mga native pig(baboy ramo o baboy damo) na lahi ng mga baboy ay pangkaraniwang kulay itim o itim na may puti sa bandang tiyan, maliliit kumpara sa mga ibang lahi. Merong ibat ibang lahi ng mga baboy ramo sa Pilipinas ito ay ang Visayan warty pig, Philippine warty pig, Oliver’s warty pig, Palawan bearded pig at ang bearded pig.