Loading please wait
Breeding

Pagpili at pag-aalaga ng Barako

Para sa pagpili ng magandang barako, ito ay dapat nasa edad na atleast 7 1/2 months (Pito’t kalahating buwan). Narito ang mga criteria para sa pagpili ng gagawing barako.

1.Pag-Uugali ng barako habang nakikipag talik – Ang pag-uugali ng barako sa pagpapakasta ay nasusuri sa pamamagitan ng paghatid sa kanyang kulungan ng naglalanding inahin at obserbahan ang mga sumusunod:

  • Libido – obserbahan ang pagiging agresibo ng barako sa kagustuhan nitong makipag talik. Ang mga 1st timer na barako ay dapat tulungan ng amo para maipasok ng maige ang kanilang ari sa inahin, dahil hindi pa ito sanay.
  • Pagsampa – Ang mga barako ay dapat may abilidad na sumampa ng tama sa inahin. Dahil ang pagsampa ng hindi tama sa inahin ay maaring maging sanhi ng pagkapilay, arthritis, o injury na magiging dahilan ng hindi pagtuloy ng pagpapalahi.
  • Mating – Obserbahan ang abilidad ng barako na mag erect ng kanyang ari sa pwerta ng inahin, i-examine ang ari ng barako kung ito’y walang abnormalidad o kung ito’y nasa tamang kondisyon. Ang abnormalidad ng ari ng barako kung minsan ay: parang nakapaling na ari, malata o hindi tumitigas na ari, maliit o wala sa tamang sukat na ari para makabuntis ng inahin, nakapalupot na ari sa divercolum ng barako. Ang ganitong mga kondisyon ng barako ay minsa’y namamana kaya’t ang mga barakong may ganitong mga kondisyon ay hindi dapat gamitin para sa pagpapalahi.

2. Semen – Minsan ang mga ibang barako ay hindi nakakapag produce ng semen o sperm cells. Kaya mas mabuting macheck ang mga semen ng barako bago ito ipaserbisyo sa mga inahin. Kumuha ng sample ng kanyang semen at i-check. Kung ang kanyang semen ay malabnaw at parang gatas na kulay, ito ay maganda dahil mataas ang concentration ng kanyang semen. Kung matubig at parang may dugo ang kanyang semen kaylangan nyo itong ipa konsulta sa mga especialista ng mga baboy.

3. Test Mating – para sa kompletong pag susuri ng magandang barako, 2 o 3 mga gilts dapat ang nakastahan ng barako, i-check kung bumalik sa paglalandi ang mga inahin pagkatapos ng apat na linggo. Kung tumuloy sa pagbubuntis ang mga inahin ay maganda ang naging pagserbisyo ng barako. Ngunit kung hindi natuloy ang pagbubuntis ng mga inahin maaring isa-alang alang ang mga bagay na nakakaapekto sa hindi pagbubuntis ng mga inahin


  • Ang mga batang barako ay nanganga-ilangan ng tulong sa pagsampa sa kanilang kapareha. Kaya alalayan sila sa pagsampa, hawakan ang kanilang baywang habang nakasampa sa inahin.
  • Mabagal ang proseso ng pagkakasta. Ang barako ay nangangailangan ng 1 minuto o mas marami pa bago mailabas ang kanyang mga similya.
  • Wag masyadong patabain ang mga barako, kaylangan nila ng tamang laki ng katawan para makapag kasta ng maayos sa mga inahin.
  • Bigyan ng tamang pakain ang mga barako, kumunsulta sa mga ekspertong beterinaryo para sa tamang diet ng mga barako.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *