Loading please wait
Swine Breeds

Landrace

Ang Landrace ay mapuputi ang balat at pangkaraniwang nakababa ang kanilang mga tenga. Sila ay malalaking lahi, maganda gawing inahin, malakas sila magpagataas, mabibilis sila lumaki, at matipid sila sa pakain, maganda sila gawing katayin o pang karne na baboy. Ngunit hindi nila kayang mag-adapt o makibagay sa mahirap o masungit na mga panahon, sila ay may mahinang binti at paa. Kaya’t ang kanilang lahi ay magandang icross-breed sa ibang lahi upang makuha ang kanilang magandang katangian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *