Loading please wait
Swine Breeds

Duroc

Ang duroc ay pangkaraniwang medyo ma-brown na mapupula ang kulay, ang inahing duroc ay madami mag anak. Sila ay maganda magbigay ng biik, mabibilis lumaki, matipid sa pakain, medyo mas maliit lang sila ibang lahi kumpara sa large white at dahil sa kanilang makapal na balat, mas kaya nila mag-adopt o makibagay sa mabibigat na kondisyon ng panahon kaysa sa ibang mga lahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *