Loading please wait
Swine Breeds

Large White

Ang Yorkshire o Large White ay pangkaraniwang mahaba at maputi ang balat at medyo nakatayo ang tenga, ang ganitong lahi ng inahin ay maganda magpagatas. Sila ay maganda gawing inahin at kaya nilang makibagay sa anumang kondisyon ng panahon. Ang kanilang lahi ay kadalasang kino-cross breed sa ibang mga lahi para makapag palabas ng iba pang magandang lahi. Ang kanilang karne ay maganda kumpara sa ibang mga lahi ng baboy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *