Loading please wait
Native Breeds

Philippine Warty Pig

Ang Philippine Warty Pig ay isang uri ng baboy ramo o baboy damo na matatagpuan sa buong parte ng Pilipinas. Ang karamihan ng kanilang lahi ay nasa Luzon, Biliran, Samar, Leyte, Mindoro, Mindanao, Jolo, Polillo Island, Catanduanes. Ang Warty Pigs sa Lubang Island at mga kalapit na Island ay maaaring mga kakaibang mga lahi ng Philippine Warty Pig. Sila ay dating natatagpuan sa mga kapatagan ngunit dahil sa karamihan ng panghuhuli, ngayon ay nasa mga gubat nalang na hindi gaanong napupuntahan ng mga tao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *