Loading please wait
Native Breeds

Oliver’s Warty Pig (Mindoro Warty Pig)

Ang Oliver’s Warty Pig o ang Mindoro Warty Pig ay isang maliit na uri ng baboy ramo na matatagpuan sa isla ng mindoro. Ang kanilang uri ay dating maituturing na pangalawang lahi ng Philippine Warty Pig, pero ng kalaunan ay kakaiba pala sa kanilang lahi. Ang kanilang lahi ay kadalasang hinuhuli ng mga mangangaso at bibihira lang mahuli. Sila ay itinuturing na endangered.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *