Loading please wait
Native Breeds

Bearded Pig (Bornean Bearded Pig)

Ang Bornean Bearded Pig o pangkaraniwang tinatawag na Bearded Pig ay isang uwi ng baboy ramo o baboy damo. Sila ay pangkaraniwang merong mga balbas(beaded). Sila ay matatagpuan sa Southeast Asia-SUmatra, Borneo, the Malay Peninsula, at sa mga maliliit na isla katulad ng Sulu at tawi-tawi kung saan sila ay namumuhay sa mga gubat at sa mga mangrove forests. Ang bearded Pig ay namumuhay kasama ng kanilang mga pamilya. Kaya nilang mag palahi sa edad na 18 buwan, at pwedeng i-cross-bred sa ibang mga lahi ng mga native na baboy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *