Loading please wait
Breeding

Crossbreeding

Ang Crossbreeding ay ang pagpapalahi ng dalawang baboy mula sa magkaibang lahi. Ang ganitong pagpapalahi ay pwedeng nagmula sa iba’t ibang lahi, depende sa iyong gustong resulta. Ang pinaka layunin ng crossbreeding ay para makuha ang magagandang katangian ng mga lahi.

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa mga lahi, puntahan ang link na ito

Mga Paraan ng Crossbreeding

  • Crossbreeding mula sa di alam kung san ang pinagmulan ng lahi.
cross breeding between unidentified breeds
  •  Crossbreeding mula sa alam na lahi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *