Loading please wait
Swine Breeds

Berkshire

Ang mga Berkshire ay pangkaraniwang kulay itim na may kulay puti sa kanilang mga paa, ang karne nila ay kilalang maganda at kinukumpara na parang Kobe Beef, isa sa magandang uri ng karne. Sila ay kilala sa kanilang kulay, ganda ng katawan, kakayanang mamuhay sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Ngunit medyo mabagal din ang kanilang pag laki at di ganu kaganda maging inahin, di kagaya ng ibang mga lahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *